Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Om vår SMS-tjänst för akuta meddelanden

Inlagt av Christer Söderbäck 05 May 2017
Nyheter >>

Vår fiffiga SMS-tjänst för akuta meddelanden till medlemmarna är bra men sårbar: den kräver att jag (Christer) är nåbar då tekniken endast tillåter att en (1) person skickar meddelanden.

Sven Nilsson kommer att få behörighet till samma tjänst. Detta kräver dock att nya grupper skapas för utsändning.

Christers grupper:
KLOCKHAMMARINFO (nuvarande)
KLOCKHAMMARSINFO2 (reserv, för framtida behov)

Svens grupper:
KLOCKHAMMARFSINFO3 (ny)
KLOCKHAMMARSINFO4   (ny)

Befinlig deltagarlista med 155 poster i nuvarande gruppen KLOCKHAMMARSINFO får vi kopiera manuellt, post för post, till Svens nya grupper. Tyvärr genererar detta lite SMS-skräpmeddelanden till din mobil under arbetets gång. Likaså skickar tjänsten automatiskt ut en och annan propå om tjänstens förträfflighet. Detta får vi leva med, allt är ju gratis för föreningen!

Om Christer skickar ut ett meddelande så kommer detta ifrån KLOCKHAMMARSINFO som rymmer max 170 deltagare.

Om Sven skickar ut ett meddelande så kommer detta ifrån KLOCKHAMMARSINFO3 eller KLOCKHAMMARSINFO4. Sven får lägga in deltagarna i två olika grupper. med 150 st i den ena och resterande i den andra.   SMS-tjänsten har tyvärr nyligen minskat maxantalet deltagare per grupp till 150 st.

/Christer Söderbäck


Senast ändrad 07 May 2017 15:24
Tillbaks