Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Om våra vägar i Klockhammar

Inlagt av Christer Söderbäck 14 Dec 2017
Nyheter >>

Jag är ansvarig person i Samfällighetsföreningen när det gäller våra vägar. Vi har 7 km väg att sköta om. Ofta skiljer det sig mycket mellan olika vägar och områden inom Klockhammar. En väg kan vara is- och snöfri medan en annan på samma gång är starkt isbelagd.

Varje sandning kostar 3000 kr och tas från den vägbudget som årsmötet beslutat om.

Ibland är det svårt att avgöra om jag ska beställa sandning, plogning eller annat underhåll när väderprognosen lovar mer snö och regn. Att sanda med påföljande regn är gjort i onödan då sanden snabbt sköljs bort.

Snöröjning sker när snödjupet överstiger 7 cm. Då är det bra om vägen är frusen för att undvika att allt grus genast hamnar i diket.

Synpunkter, kommentarer och förslag mottages tacksamt! Ring mej!

Kent Marberg på Ferievägen
070 - 325 53 30, 019 - 28 00 58


Senast ändrad 14 Dec 2017 19:30
Tillbaks