Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Om vårt vatten snabbt måste stängas av - hur kan du förbereda dig?

Inlagt av Christer Söderbäck 14 Jun 2018
Nyheter >>

2018 06 25 Svar från MSB:
"Vatten kan lagras svalt i flera månader utan att det förstörs på något sätt. Däremot kan lukt och smak ändras. Livsmedelsverkets rekommendationer sträcker sig till ett par veckors lagring. Men det är svårt att ge generella rekommendationer eftersom det beror så mycket på vattnets kvalitet från början, vad det förvaras i, om detta kärl var rent från början, om det är kallt eller varmt etc. Skaffa ett par dunkar med tappkran, se till att de är rena, fyll med kallt vatten och ställ dem kallt och mörkt .Vi brukar också rekommendera att man till att börja med skaffar några backar mineralvatten, de håller länge. Och att frysa in i vatten i PET-flaskor."

2018 06 25 Svar från Örebro kommun, Miljökontoret:
Förvarar man vattnet under goda förhållanden dvs. mörkt och svalt så kan vattnet hålla sig fräscht i minst en vecka.  Se information på livsmedelsverkets hemsida om hur man bäst förvarar vatten på dunk:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/dricksvatten-i-dunk1

 


Tidigare text:
Det kan uppstå en läcka, förbrukningen kan under en helg överstiga det som Vattenverket klarar att producera osv. Vi tvingas ibland att akut stänga vattnet för att inte värre saker ska hända med de pumpar och vattenreningsutrustning som föreningen investerat i.

Men:
Du kan själva lagra vatten som reserv. Dricksvatten som du tappar upp och förvarar svalt och mörkt klarar sig minst en vecka. Och alla 1,5-liters LOKA-flaskor som du förbrukar: fyll dem med dricksvatten och lägg dem i frysen!

/Christer Söderbäck efter tips från Hans Selin


Senast ändrad 25 Jun 2018 17:18
Tillbaks