Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Ombyggnad av reningsverket

Inlagt av Christer Söderbäck 29 Aug 2012
Nyheter >>

 
Viss byggtrafik kommer att pågå på Ugglebergsvägen. Dessutom kommer ÖSAB att transportera bort slam från stora dammen med start 2012 09 10. Detta kommer troligen innebära att de kommer att använda stallbacken för omlastning mellan lastbil och släpvagn (suga upp i bilen, åka till logen, pumpa över i släpvagn, tillbaka till vårt reningsverk igen, fylla bilen etc för att slutligen hämta släpet och köra till avloppsverket i Örebro). Vi räknar med  cirka 15 - 20 vändor till Örebro.

Föreningen har med anledning av ombyggnationen tagit upp ett banklån på 2,5 mkr. Amorteringstiden är på 20 år och räntan för närvarande 6%. Kostnaden ska delas lika på samtliga 159 fastigheter som är anslutna till avloppet. Avgiften till medlemmarna i samfälligheten kommer att fastställas årsvis utifrån beräknad räntekostnad och amortering och debiteras en gång per år. Avisering till medlemmarna kommer att ske på hösten. Den första betalningen kommer att vara på 1750 kr med förfallodatum den 30/11 2012. Inbetalningsavier skickas ut i god tid innan.


Senast ändrad 30 Aug 2012 15:14
Tillbaks