Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Ombyggnad av reningsverket

Inlagt av Christer Söderbäck 13 Sep 2012
Nyheter >>

Örebro Slamsug AB håller på att slamsuga den stora biologiska dammen för att köra detta till kommunens reningsverk. Jan Josefsson har kontrollerat att utloppet från lilla dammen fungerar. Vi har fått tre stora plasttankar levererade från Norge. Måndag 17 sept kommer personal från Emendo att påbörja ombyggnation inomhus.

Barn får absolut inte vistas inom arbetsområdet. Varken kvällar eller helger.

Staketet runt dammarna kommer att delvis monteras ner för att ge slamsugningen bättre kapacitet.

Välkommen ner direkt efter lunchen på arbetsdagen för en kort info!

Mvh. Lars-Olov
Sammankallande i avloppskommittén


Senast ändrad 13 Sep 2012 13:57
Tillbaks