Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Rapport från arbetsdagen

Inlagt av Christer Söderbäck 18 Apr 2012
Nyheter >>

  
"Jag vill på hela huskommitténs vägnar tacka för det stora arbete som utfördes under vårens arbetsdag. Denna gång koncentrerades arbetet i området runt Slalomvägen, Störtloppsvägen och Pjäxvägen. En del av arbetet bestod av att rensa upp efter den stora avverkning som tidigare skett under våren. En annan arbetsuppgift var att börja rensningen av diken och bäckar.

När jag i början av 40 talet gick i skolan i Närkes Kil gick en av de cykelvägar jag åkte just genom detta område. Under en stor del året gick det dock inte att använda denna väg på grund av allt vatten som fanns området. Jag blev därför väldigt överraskad när man presenterade planer på att bygga hus i där. Att det fanns vatten i marken var det lätt att konstateras för oss barn. I stället för som nu ha en torr sandlåda ovan jord grävde vi en sandgrop. Det gällde då att inte gräva för djupt för då kom alltid vatten fram.

Problemet med vattnet vid planeringen av husen i området löstes genom att göra många mindre diken och förbättra flödet i bäckarna. Nu 40 år senare har många av dessa diken och bäckar vuxit igen så att vattenavrinningen blivit betydligt sämre än tidigrare. Gör det då så mycket att vattnet inte rinner bort genom diken och bäckar. Det torkar ju upp och försvinner ner i marken. I Klockhammar finns ett skikt av lera med sand ovanpå. Leran släpper ogärna igenom vatten så det vatten som tränger igenom sanden stannar ovanpå leran som grundvatten och sprids sedan så att det kan komma att påverka husens grunder med mögelhus som följd.

Vid de grävningar som gjordes för ett par veckor sedan på väster sida om baddammen, alltså där fotbollsplan ligger, trängde stora vattenmängder fram just i skiktet mellan lera och sand. Detta vatten kom uppifrån berget bakom Semestervägen. Motsvarande förhållanden finns i det aktuella området där vi jobbade.

För att minska risken för framtida problem måste vi vid kommande arbetsdagar fortsätta med det arbete som nu påbörjats. En hel del kan vi göra för hand, t ex ta bort gamla grenar som redan för att stort antal år sedan ramlat ner i diken och bäckar. Större arbeten måste dock ske maskinellt. Vi måste innan detta arbete kan göras förbereda genom att ta bort en del buskar och träd så att maskiner kan komma fram.


Exempel på dike som måste rensas, foto taget på arbetsdagen.

Kalle Lager"


Senast ändrad 18 Apr 2012 17:22
Tillbaks