Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Rapport från mötet "Bygdens utveckling"

Inlagt av Christer Söderbäck 17 Nov 2012
Nyheter >>

Anteckningar från mötet ”Kil på kartan”
Tid: 14e november 2012
Plats: Församlingshemmet,  Närkes Kil

Deltagarantalet var ca 25 personer. Gunhild Wallin ledde mötet som började med att Gunbritt Jonsson drog en kort historik om hur projektet startade. Därefter vidtog huvudämnet att redovisa resultatet av enkäten som gjordes före midsommar.

Kerstin Möller redovisade resultatet i tabellform samt lämnade ut en kort rapport med slutsatser mm. Kerstins presentationsmaterial kommer att visas på skärmar i Församlingshemmet och ett urval anslås på anslagstavlan vid affären.

Sedan följde gruppsamtal som ledde till ett antal prioriterade områden som var och en skrev på postit-lappar. Dessa redovisas här nedan.

Efter fikat samlades vi i grupper som diskuterade nedanstående ämnesområden

BOSTÄDER
På 5 lappar stod det kort och gott Bostäder samt på en Bostäder = radhus
Skattepolitik
Vattenskyddsområde
Hällebytorpsvägen – bind ihop större hussamlingar

MOBILTELEFONI – BINDA IHOP BYGDEN – TYSSLINGE/ERVALLA TURISTSATSNING
På 4 lappar stod det Mobiltelefoni (täckning)

Fiberanslutning
Företagsamhet
Företagsutveckling
Lantbruk
…samt en lapp som illustrerade att Närkes Kils ”Centrum” verkligen bör vara ett centrum för Lockenkil – Broby – Blacksta – Älgesta - Klockhammar

TURISM, SERVICE, INFORMATION – OLIKA FÖRENINGAR
Turism:
Ställplats

Turistsatsning med information om Svansjön, Pilgrimskyrkan, Ullavi Klint
Service:
Viktigt att vi kan behålla skolan och affären
Rusta upp skolgården med lekplats och planer
Bussförbindelser
Kommunikationer
2 lappar med PUB kort och gott och 2 lappar med PUBAFTON
Distriktsköterska
Socialpolitik

Föreningsliv:
Samarbete mellan föreningarna i Kil
Elljusspår upprustat vid Hallskogsvallen

Avslutningsvis några konkreta idéer som kom upp:
Creutz funderar på att bygga några relativt enkla och billiga hyresbostäder typ ”Bo klokt” på sin mark, likaså att anordna ställplats för husvagnar för att få hit turister från kontinenten som just kan vara intresserade av historia och natur.

Gunhild påpekade att vi bör värna om affären - inte bara kompletteringshandla - om vi skall kunna ha kvar den fina service vi har av en egen affär på bygden.

Per Vedlund bekräftade att intresset för föreningsliv bland ungdomar inte bara gäller skidor och fotboll utan även intresset för ridsport. Vi har fått en generation som sitter hemma vid sin dator i stället för att träffas fysiskt i idrottsverksamhet. Kanske måste vi pröva nya och udda aktiviteter som en ”Kilsspecialitet” t ex mountainbike (eller vad det nu heter typ motorcross på cykel) i stället för längdskidor.

Knyt ihop satsningar som görs i olika projekt till ett ”turistpaket” t ex Ställplats för husbilar så att ”pilgrimmer” kommer till Kil för att se målningarna i kyrkan och bestiga Ullavi Klint och spana vid Fågelsjön Tysslingen.

Tack alla som bidrog till en intressant kväll!

Hälsar Gunbritt Jonsson
 


Senast ändrad 17 Nov 2012 18:04
Tillbaks