Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Renovering av avlopps-och vattenledningar påbörjat

Inlagt av Christer Söderbäck 28 May 2013
Nyheter >>

grävmaskiner

Josefssons Schakt från Hallsberg har påbörjat arbetet. Här startar man längst in på Ferievägen.

Avloppsledningar

Materialupplägg på Pjäxvägen


Senast ändrad 28 May 2013 14:52
Tillbaks