Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Rensning av avloppsledningar på Semestervägen

Inlagt av Christer Söderbäck 26 Oct 2017
Nyheter >>

inspektionsvagn

Idag har Lars-Olov Karlsson, Hans Nilsson, Fredrik Göthberg + ÖSAB med ledningsfilmning, spolbil och grävare letat dagvatteninsläpp i avloppsledningarna på Semestervägen. Felet hittat efter att ledningarna filmats. Tre övertäckta brunnar kunde vi återfinna. Pumpbrunn, ledningar och någon vägtrumma har spolats rent.
 
/Hans
 
spolbil
 
grävare

Senast ändrad 26 Oct 2017 09:10
Tillbaks