Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Rötter i avloppsnätet

Inlagt av Christer Söderbäck 28 Apr 2013
Nyheter >>

Rot ur avloppsledning

Den här toviga rotutväxten hade trängt in tre meter i en avloppsledning i området och orsakat stopp. Roten växte på medlems tomt. Styrelsen har i föreningsbrev och via hemsida uppmanat medlemmarna att ta bort träd på egen tomt som kan orsaka skador på ledningsnätet och kommer under året att avtala med de fastighetsägare som struntar i detta. Syftet är då att klargöra ansvarsfrågan vid eventuellt uppkommen skada.


Senast ändrad 28 Apr 2013 08:02
Tillbaks