Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Senaste nytt om avverkning av döda almar

Inlagt av Sven-Ove Nilsson 15 Oct 2013
Nyheter >>


2013 10 10
Avverkning av döda almar
Idag har undertecknad tillsammans med representanter från Skogsstyrelsen och Moelven gått igenom det område i Klockhammar som har ett stort antal döda almar. Skogsstyrelsens representant Ola Siwertsson förklarade att bäckravinen från Bränneridalen och söderut till vår gräns mot annan markägare är klassad som nyckelbiotop. Detta innebär att de almar som inte står i blickfånget, i hästhagar eller nära väg skall ligga kvar efter att de fällts. Död almved är inte bärare av almsjukan, men istället viktig för arters mångfald. Mer än 200 arter är beroende av almveden. Således kommer de almar som fälls i ravinen utanför tidigare uppräknade områden att ligga kvar.

Som privatperson kan du samtidigt få hjälp att ta ned träd på egen tomt. Tala med Moelvens folk när du ser dem!

Arbetet beräknas påbörjas V 43 (=måndag 21 okt och framåt).
/Sven Nilsson


Senast ändrad 21 Nov 2013 17:17
Tillbaks