Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Slamsugen kallades akut till Klockhammar

Inlagt av Christer Söderbäck 24 Feb 2015
Nyheter >>

SLAMSUGBILEN

Slamsugen gästade Klockhammar igår då det blivit stopp i en dagvattenledning på föreningens mark. Det var en riktig helvetesmaskin med kraft i slang och rör må jag säga! 110 m högtrycksslang med en "iller" i nosen drog vi ut i terrängen och sedan manövrerade maskinisten ekipaget via sitt radiostyrda manöverdon. Illern, ett specialtillverkat roterande metallmunstycke knappt en decimeter långt, kostar cirka 10 000 kr att anskaffa.

Slamsug med personal

Vi rensade fem dagvattenbrunnar med tillhörande ledningar och det var ett fasligt släpande med slang och pustande med blytunga brunnslock. Här ser vi Bosse Samuelsson i blå jacka tillsammans med maskinisten från Örebro Slamsug AB. Hans Nilsson fanns också på plats. Vi höll på i flera timmar alltmedan vädret blev allt sämre med tilltagande vind och hård snö.

En rolig erfarenhet: om två brunnar ligger 50 - 75 meter från varann och mellanliggande nedgrävt rör har fri luft så kan man luta sig ned i ena brunnen och i normal samtalston kommunicera med kollegan i den andra brunnen.

/Christer


Senast ändrad 24 Feb 2015 09:00
Tillbaks