Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Sommarens första badvattenprov analyserat

Inlagt av Christer Söderbäck 26 Jun 2015
Nyheter >>

badvattenanalys

Googlar jag runt en stund så tycks följande gränsvärden gälla:

Intestinala enterokocker:
0 - 100 cfu/100ml = TJÄNLIGT
100 - 300 cfu/100ml = TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
>300 cfu/100ml = OTJÄNLIGT

E-coli:
0 - 100 cfu/100ml = TJÄNLIGT
100-1000 cfu/100ml = TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
>1000 cfu/100ml = OTJÄNLIGT

Källa:
Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG
Version 2 2008‐05‐23


Senast ändrad 26 Jun 2015 11:16
Tillbaks