Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Stopp i vattenförsörjningen

Inlagt av Christer Söderbäck 13 Apr 2015
Nyheter >>

På kort tid har vi tvingats stänga vattendistributionen 2 gånger i väntan på att vattencisternen ska fyllas till acceptabel nivå. Detta drabbar oss alla under några timmar, och det tycks vara kopplat till helger. Vi ber dig därför att använda vårt fina vatten med mått och sans. Har du större arbeten på egen tomt eller eget hus så får du försöka använda egen brunn eller vara mycket återhållsam med föreningens vatten.


Senast ändrad 14 Apr 2015 09:53
Tillbaks