Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Tack för en bra arbetsdag!

Inlagt av Christer Söderbäck 22 Apr 2018
Nyheter >>

Ett stort TACK till alla som ställde upp och jobbade på arbetsdagen + alla som av olika anledningar inte kunde delta utan skickade in pengar!

Hans Nilsson
ordförande
Klockhammars Samfällighetsförening
 


Senast ändrad 22 Apr 2018 20:27
Tillbaks