Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Ullavi klint blir naturskyddsområde?

Inlagt av Christer Söderbäck 05 Apr 2015
Nyheter >>

Inledning på remiss från Länsstyrelsen

Föreningen har fått förslaget för yttrande såsom varande "övriga" vid sidan av "sakägarna".

...och här är inledningen till Länsstyrelsens förslag till beslut:

Beslutsförslag

...och en karta. Som synes berörs inte Klockhammars mark. Klicka på kartan för större version!

Karta

 Herr Hasselsnok har dock avstått från att yttra sig och förlitar sig helt och fullt på vänligt sinnade makter:

HAsselsnok
Foto: Ola Jennersten

"Hasselsnoken liknar mer en huggorm än en vanlig snok (vattensnok). Till det bidrar det uppifrån trekantiga huvudet, frånvaron av vita nackfläckar samt ryggteckningen med dubbla rader bruna fläckar som kan likna en sicksacklinje. I motsats till huggormen har den rund pupill och fjäll utan mittköl. Denna orm lever mest av ödlor och ormar (huggorm). Den kan t.o.m. vara kannibal och ta små exemplar av den egna arten. Arten är inte vanlig i Sverige eftersom den föredrar riktigt varmt klimat." http://www.bioresurs.uu.se/myller/jordbruk/hasselsnok.htm


Senast ändrad 05 Apr 2015 12:37
Tillbaks