Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Uppmaningen om att spara vatten hörsammades

Inlagt av Sven-Ove Nilsson 24 Jul 2016
Nyheter >>

Min uppmaning om att vara sparsam med vatten verkar att ha hörsammats. Förbrukningen är dock c:a 10 kubikmeter högre än normalt per dygn och orsaken är förmodligen det torra vädret. Kan vi gemensamt hålla oss till samma sparsamhet till dess att vi fått nederbörd, kommer vi att kunna andas ut. Fortsätt i denna goda anda!

/Sven Nilsson


Senast ändrad 24 Jul 2016 21:09
Tillbaks