Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Vägarbete inom Klockhammar på gång

Inlagt av Christer Söderbäck 29 Jun 2016
Nyheter >>

För att bomberingen ska fungera krävs det att regnvatten kan rinna av vägbanan och ned i diket. Man måste därför regelbundet klippa gräs i vägkanten och i dikeskanten.

Sådant arbete är beställt och genomförs under vecka 27 och/eller vecka 28.

Kent Marberg
Vägkommittén

Bombering är en teknisk term som betyder att en plan yta görs välvd, det vill säga upphöjd på mitten. Begreppet kommer från franskans bomber, som betyder "att göra något konvext". Begreppet används bland annat om formen på vägbanor, järnvägsbankar och fartygsdäck. Bombering eller bomberad (i slangordsform även "bombad") används allmänt även som begrepp för vilken svagt avrundad yta som helst, exempelvis en remskivas avrundning för att hålla en platt drivrem på plats då denna alltid strävar efter att nå den högsta punkten vid rotation.


Senast ändrad 29 Jun 2016 14:52
Tillbaks