Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Välbesökt föreningsstämma 13 feb 2018

Inlagt av Christer Söderbäck 14 Feb 2018
Nyheter >>

Det justerade protokollet från årsmötet finns nu på hemsidan.

Vid föreningsstämman fastställdes de nya avgifterna för 2018, se fliken Om Klockhammar.

Datum för årets två arbetsdagar blev 21 april och 8 sept.

Hans Nilsson valdes till vår ordförande för ännu ett år.

Styrelsens sammansättning och valda funktionärer i föreningens olika sektioner finns under fliken Kontakt.

Stämman besöktes av 40 röstberättigade och totalt ett 60-tal deltagare

Stort tack till

 


Senast ändrad 18 Feb 2018 17:08
Tillbaks