Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Viktig medlemsinfo från ordföranden Hans Nilsson

Inlagt av Christer Söderbäck 24 Oct 2015
Nyheter >>

Ordförande har ordet:


Nästa styrelsemöte 17 nov 

På nästa styrelsemöte 17 nov planerar vi att fastställa den budget som skall föreslås stämman i  februari 2016. Har ni i kommittéerna eller ni andra kommit på något  inom ert område eller annat som ni tycker bör tas upp så lämna in förslaget till kassören kristina.sundell@klockhammar.se innan dess.


Adventsgranen
Vem/vilka vill se till att vi får en fin adventsgran i år? Nu finns det en ny ljusslinga till adventsgranen eftersom den gamla hade gjort sitt. Anders Åkerblom har vi avtalat med att han ställer upp och sågar och kör med traktorn när ni har valt ut granen. Hör av dig till mig!


Skidliften
Vi har skaffat ett nytt lås till skidliften så nu har Idrottskommittén 2 nycklar. Även våra huvudnycklar går till liften. Nu får vi bara hoppas att det blir snö och att vi får backen packad för skidåkning och en bit avsatt i backen för pulkaåkning så inte hela backen trampas sönder. I vintras så fick vi äntligen igång backen igen och det var många som hade roligt där.

 

Valberedningen
Valberedningen har säkert börjat jobba inför kommande stämma. Har du några förslag eller synpunkter så hör av dig till karin.claesson@klockhammar.se


Ugglebergsleden
Idrottskommittén tar hand om skötseln av leden. De kommer även att röja vid "pulkabacken" vid Ugglebergsvägens början.

Medhjälpare till vatten och avlopp
sven-ove.nilsson@klockhammar.se vill säkert ha fler medhjälpare till vattenkommittén. Kanske även avloppskommittén vill ha lite hjälp ibland, tala i så fall med lars-olov.karlsson@klockhammar.se

Äventyrsbana för barnen
Det kommer att byggas en äventyrsbana för barnen i anslutning till skidliften. Har du förslag eller vill hjälpa till hör av dig till hustomten martin.claesson@klockhammar.se

 

Kommande underhåll av avloppsnätet
När ÖSAB filmade avloppsledningarna så hittades det en del saker som behöver fixas bland annat trasiga avloppsbrunnar, trädrötter som växt in, någon rörförskjutning mm. Det blev 54 filmer som vi gått igenom. De ledningar som filmades var övre delen av Slalomvägen och stigen ner mot Störtloppsvägen, Vargdalsvägen, Portörvägen, Jaktstigen, Gubbahagsvägen upp till Pjäxvägen, bakom herrgården till Ferievägen, Ferievägen, Ugglebergsvägen, Vandrarvägen, Utflyktsvägen, Ugglebergsvägen ner mot reningsverket. Det finns även några diken som måste rensas eftersom det är dåligt flöde och dagvatten kan tränga in i brunnar. Ev kommer det att bli lite obehag med grävningar på eller över vägar och i tomtgränser men vi hoppas på förståelse för detta.

 

Servitut på dagvattenledning
Vi har nu ordnat med
servitut på en dagvattenledning som går över föreningens mark och försörjer ett antal fastigheter på Vandrarvägen. Dessa fastighetsägare får i fortsättningen sköta denna ledning gemensamt på egen bekostnad. Nästa steg blir att göra likadant på en dagvattenledningen som försörjer ett antal fastigheter på Ferievägen.

 

Vägunderhåll
Matarvägarna + någon mer väg har grusats, hyvlats, saltats och vältrats helt enligt sakkunskapens rekommendationer. Vi  har lagt ut några grushögar på strategiska ställen så när du ser att det börjar bli potthål är det bara att du tar skottkärran och lägger i lite i dessa innan de hinner bli djupa hål.

Trädfällning
Moelven kommer att fälla en del träd åt föreningen i höst och också ta bort riset efter vägen mot reningsverket. Har du något du vill ha bort på din egen tomt så kontakta magnus.karlsson@moelven.se så hör han av sig när det blir dags.

 

Röja sly
Vill du röja sly eller om du “kan få någon” att röja lite på föreningens mark kring respektive fastighet osv så finns det röjsågar att låna. Tala med lars.holsmyr@klockhammar.se som lämnar ut sågarna. Använder du egen såg på föreningens mark så får du bränsle och ev ny klinga om det behövs.


Övriga önskemål
Är det i övrigt något som du anser är fel eller saker som behöver lagas, köpas in eller i övrigt göras så hör av dig till mig.

 

Ekonomi
Ekonomiskt så ligger vi bra till i år och följer budget.

 

Slutligen!
Om vi hjälps åt så kan vi ha vårt fina Klockhammar i bra skick och ha en trevlig miljö att vistas i.

Som det är nu så är det många som jobbar mycket och ställer upp vid olika tillfällen och det ska alla ha ett stort tack för.

 

Hans

ordförande

hans.nilsson@klockhammar.se


P.S.
Telefonnummer till våra funktionärer finns i den utsända matrikeln och också (nästan alla) här på hemsidan.


Senast ändrad 06 Nov 2015 15:44
Tillbaks