Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

2017 08 20
Uppskattad historisk vandring
Drygt 20 personer från när och fjärran slöt upp till Karl-Erik Kilsbergers guidning vid de olika fornlämningarna. Vädret var en aning labilt och vi tog en paus på Klockhammarslogen medan det regnade över. Tack för en givande tur!

2017 06 29
Historievandring med arkeolog Karl-Erik Kilsberger
Den årliga historiska vandringen kommer i år att ske i Klockhammar och dess omedelbara närhet. Vi kommer bl.a att besöka Övra och Nedra Klockarhyttans lämningar, varav den nedre (vid Klockarhyttans gård) är den äldsta. Den lades definitivt ner 1690 på grund av skogsbrist efter att ha var i drift i omgångar i över 100 år. Utöver detta kommer vi att gå till ytterligare minst 4 fornlämningar. 3 stenåldersbosättningar ligger i omedelbar anslutning till bebyggelse i Klockhammar/Klockarhyttan och dessa är lättillgängliga även för de som har lite svårt att gå. Fångstgropen vid logen är också ett av delmålen. Den sista??? vargen fångades där 1895, flera år efter att gropfångst blivit förbjuden. Datum för den historiska vandringen är 20 augusti. Klockslag och samlingsplats för vandringen finns under fliken "Nyheter" på förstasidan.
/Sven Nilsson

2017 05 15
Lite bakgrund till Skogalundsleden
Hans Nilsson kom med idén att röja i bäckravinen för att göra den gångvänlig. Med åren hade växtligheten tätnat och gjort ravinen nästintill oframkomlig. Minsta möjliga ingrepp har gjorts, d.v.s bara stora. fallna träd har kapats och sly har röjts bort. Därefter skyltades leden av Hans. En "sittbänk" finns efter c:a 200m nere vid bäcken. Markägare till en del av leden, Björn Prejer, Frösvidal, var med oss på en promenad och var mycket positiv till att göra bäckravinen tillgänglig. Några veckor har gått sedan färdigställandet och enbart positiva reaktioner har hörts. Vitsipporna blommar över, men miljön som finns längs leden är ändå sevärd. Strömstare, forsärla m.fl fågelarter har setts vid vattnet.

2017 03 09
Flera färska vargrapporter
Tankar man ner appen "Skandobs" så kan man följa alla rovdjursrapporter allteftersom. Senaste månaden gjordes flera observationer av varg i vår omedelbara närhet (Lockhyttan, Västerängen, Blankhult). Hujedamej!
Än mer anmärkningsvärt är att det finns trovärdiga rapporter om järv i länet. Jan-feb gjordes 3 spårobservationer V Grythyttan och vid Täppaberget S Rockesholm.2016 11 18
Flera samstämmiga rapporter om varg i Klockhammar

Den älgkalv, vars rester har hittats i sluttningen ovanför Semestervägen, är med största sannolikhet vargdödad. Vargen äter upp allt utom de allra grövsta benen. (Bild finns under "nyheter"). Observation av varg har tidigare även gjorts nära Ferivägen. Vargspillning innehållande en stor del älghår har observerats upp mot Uggleberget i oktober månad.
 2016 10 12
Nystädat och fint i risdeponin vid reningsverket
Allt ris har nu transporterats bort för miljövänlig eldning i värmeverk.
En stor eloge till Lars-Göran Åhrlin och Lars-Olof Karlsson som städat upp och eldat det "bôs" som inte risbilen fick med sig.
Det är skyltat "Endast ris", vilket innebär att man endast ska lägga vedartat avfall från skylten och framåt mot reningsverket. Lägg i följd så det inte blir småhögar lite varstans. Inga rabarber eller liknande som kan komposteras och absolut inget som innehåller sten/grus/jord eller metall får läggas på deponin. Tryckimpregnerat virke får ej heller läggas där.
 2016 05 18
Återigen, rishögen vid reningsverket!

Ett flertal gånger har här och på förstasidan under nyheter påpekats att det endast får lämnas träddelar samt vedartade buskar, t.ex syren på risdeponin.
Asfaboard och annat byggmateriel, staketspjälor med ståltråd och spik m.m är orsak till att vi inte kan får materialet flisat/bortfört för att flistuggen havererar om det förekommer metall i materialet.
Den som transporterar sådant har förmodligen tillgång till släpkärra och reser förmodligen då och då förbi återvinningsstationen i Mellringe. Där kan man gratis bli av med i princip allt!
Löv och rabarber!!! är inte heller träddelar, utan blir alldeles utmärkt jordförbättringsmedel när de fått kompostera.
Punkt!!
 2016 04 30
Majbrasan
Jag rensade bort gamla pallar och annat gammalt virke innehållande hundratals spikar innan brasan tändes. Sådant skall transporteras till återvinningsstation.
Spik brinner dåligt och djur ska gå i hagen i sommar!2016 02 07
Vattenproduktion
Efter att 2 större läckor har åtgärdats under vintern, har vi en betryggande marginal i vattenförsörjningen.  Det sammanlagda läckaget har varit betydande, 20-30 m³/dygn
Byte av borrhålspump i augusti 2015 ger oss också större pumpkapacitet. I dagsläget ligger förbrukningen på c:a 45 m³/dygn jämfört med c:a 70 m³ tidigare.


2016 02 04
En skitfråga
Hur tänker man om man knyter in hundskit i en plastpåse och sen dänger in den 5m i skogen? Jag brukar bemöda mig om att lägga ut den på vägkanten för att vederbörande ska se den nästa gång han/hon passerar. Vore det inte bättre att peta ner hundskiten i diket bara? Problemet är ständigt återkommande.


2015 12 03
Historiska kartor
Lantmäteriet har släppt stora delar av Sveriges kartor (nya och gamla), fria för beskådan på nätet.
Som ett empel har jag länkat till en gammal karta som kanske är intressant för oss som bor i Klockhammar.
Installera DjVu-plugin (gratis, krävs för att titta på kartorna)
Funkar bra på PC med webbläsare Google Crome eller IE Explorer. Funkar ej med Microsoft Edge. Osäker på läsbarheten i IOS-enheter.
etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html
Förkortningar: Jtp=jordtorp, Utfl G= utflyttningsgård, Stp=soldattorp.
Den skarpsynte lägger märke till att det inte fanns några soldattorp i Kil, förmodligen var Kils socken undantagen p.g.a att det istället behövdes arbetskraft till hyttorna och kolningen.
Lägg märke till hur stavningen har förändrats, Boxboda, Kallkärn, Kihl t.ex.


2014 11 28
Rishögar i bäckravin ligger kvar
Någon har avverkat skog i bäckravinen mellan vattenverket och Orienterarvägen. Stora rishögar ligger kvar på stigen efter mer än ett år! 2014 10 07
Så mycket vatten kan vattenverket producera
En ungerfärlig mätning av mängden vatten som kan filtreras gav följande resultat:
En 10-liters hink fylls på 13 sekunder. Detta ger c:a 45 liter/min. Ett dygn består av 1440 minuter. Således kan vi producera ungefär 67m³/dygn.2014 06 05
Ny spång över västra bäcken
Mellan vattenverket och Orienterarvägen går en stig genom den branta, men vackra dalen. Spången har nu bytts ut, enär den gamla av okänd anledning fått en stor stenbumling över sig och knäckts!

Nu går man torrskodd över bäcken och när rishögarna efter avverkningen så småningom forslas bort, kommer den vackra stigen åter till sin fulla rätt. 


2014 06 03
Träd i Klockhammar fortsätter att dö
Under hösten 2013 fälldes ett antal döda almar som angripits av almsjukan.
Nu har även ask drabbats av ett svampangrepp som framkallar det som kallas askskottsjuka.
Askens årsskott skjuter på våren, men vissnar sedan efter sommaren, varefter nya skott skjuter nästkommande vår. Träden får ett karaktäristiskt utseende, glesa kronor och döda grenar. Smittan sprids inte av någon insekt som i fallet med almsjukan, spridningen av svampen sker med sporer via luften. Någon känd metod att effektivt bota angripna träd finns inte.


2014 04 25
Endast trä på rishögen!
Längs vägen till reningsverket har föreningen iordningställt depå för träavfall. Avfallet flisas på plats och ger betydande inkomst till föreningen.
Vi besök idag konstaterades att någon/några lagt torvor med blåbärsris innehållande jord, sand och sten. Tuvorna låg dessutom på vägbanan.  Utöver detta  fanns träribbor med omvirad ståltråd. 
Flisbilen kommer att få sin utrustning skadad av sådant och i förlängningen kan det innebära att köparen vägrar hämta riset.
Således: Endast grenar och trädstammar på rishögen!

Fyll på rishögen med början närmast reningsverket, inte spridda skurar längs hela vägen!

På sidan "Nyheter" finns info gällande stubbar.


2013 11 18
Döda almar fällda
Efter en mindre försening har nu de döda almarna vid logen fällts. De kunniga arbetarna hos Moelven har fraktat bort de träd som stod vid väg eller i hästhagar. Dessutom har flishögen vid reningsverket minskat till en bråkdel. Det som ligger kvar är grönt ris som inte har torkat tillräckligt före flisning. De grova stockar som ligger närmast vägen kommer att fraktes bort inom kort.


2013 11 05
Städning i skog och park
Vill man ha en prydlig och välstädad allmänning ska man antingen forsla bort grenar, toppar och sly till rishögen mot reningsverket eller låta det ligga kvar utan att dra ihop högar. Lägger man ihop en hög, som sedan lämnas kvar, tar det mer än 20 år innan den förmultnat. Enskilda sly eller grenar sjunker ner och är i stort sett borta efter 2-3 år.
 

2013 10 10
Avverkning av döda almar
Idag har undertecknad tillsammans med representanter från Skogsstyrelsen och Moelven gått igenom det område som har ett stort antal döda almar. Skogsstyrelsens representant Ola Siwertsson förklarade att bäckravinen från Bränneridalen och söderut till vår gräns mot annan markägare är klassad som nyckelbiotop. Detta innebär att de almar som inte står i blickfånget, i hästhagar eller nära väg skall ligga kvar efter att de fällts. Död almved är inte bärare av almsjukan, men istället viktig för arters mångfald. Upp emot 240 arter är beroende av almveden. Således kommer de almar som fälls i ravinen utanför tidigare uppräknade områden att ligga kvar. Arbetet beräknas påbörjas V 43.
 

2013 04 25
Eldning av majbrasor
Örebro kommun informerar om vad som får eldas här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_kommun/pressrelease/view/bara-rent-trae-i-majbrasan-622163
 

 2013 01 14
Villaägarnas riksförbund informerar om rättsförhållanden mellan grannar i en utmärkt liten folder som finns här! Vad gäller om rötter och grenar från grannens träd tränger in på din tomt, om grannen gräver på sin tomt så att det påverkar din tomt,  osv.
 /Christer S
 

2012 09 21
Handgrävd sevärdhet.
N 59°22.885´, E 15°00.349´
På denna position har flitiga människor grävt ett imponerande dike, 5-6 m djupt, för att leda vatten mot Klockhammar med avsikt att öka flödet i nedre dammen. Där drevs en såg ända in på 1940-talet.
Vägbeskrivning: Gå vägen mot Tomasboda (vid bommen). På första platån efter c:a 700 m finns en upplagsplats och mindre grusgrop på vänster sida. Följ traktorvägen på vänster sida c:a 100 m och ni är framme!!

 
 
 
Karta över fornlämningar i Klockhammar
klicka för större bild
 
2012 05 18
Fornlämningar i vårt område
Alldeles nära Vargdalsvägens slut på vänster sida mot Klockarhyttan finns en stenåldersboplats.  Ytterligare fornlämningar finns, bl.a fornåkrar bredvid Kilsvägen mellan 30-skyltarna och vägen ner mot Kärrhagen. På den bifogade länken kan man klicka och förstora till lämplig storlek och hitta fler fornlämningar. Vill man identifiera en specifik fornlämning på kartan så klickar man först på "i-symbolen" i verktygsfältet, därefter för man muspekaren till det objekt som man vill se närmre på och klickar. Vips har man fått info!
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
I fritextfältet skriver du sedan Klockhammar
 
2012 05 08
Sevärd blomsterprakt i vår omedelbara närhet
Om man går ner vid nedre dammen och nedanför dammbordet och följer den slingrande bäckfåran möts  man av en vidunderlig natur. Fårstängslet är numera nedmonterat så man slipper klättra. Just nu prunkar ängen av vitsippor och bäcken ackompanjerar med sitt sorl.
 
2011 10 15
Fåren försvinner från Klockhammar
Under oktober kommer en epok att avslutas. Den skicklige djurägaren meddelade att nu, efter 21 år,  är det dags att avveckla fårskötseln. Jag kan tycka att det är vemodigt att se tomma fårstall och igenväxande beteshagar. Våra barn och barnbarn kommer definitivt att sakna möjligheten att kika på nyfödda små lamm under vårdagarna. Vi får hoppas att någon annan startar djurhållning eller att föreningen kan "hyra in" t.ex Highland Cattle under sommarhalvåret.
 
2011 10 02
Påminnelse
Större brasor av skogsavfall i vårt område bör undvikas, transportera istället riset/grenarna till den iordninggjorda depån på vägen in mot reningsverket.
 
2011 09 07
Vår miljö förändras i det lilla
Under hösten kommer i stort sett alla luftburna elledningar i Klockhammar att grävas ner. Kvar blir endast stolpar där teleledningar finns. På sikt kommer även dessa att försvinna och ersättas med alternativa lösningar, antingen mobil telefoni eller telefon via bredbandsfiber. Telia kommer, eller har redan, monterat ner runt 1 miljon stolpar i landet. Min gissning är, att inom 10 år har all telefoni per koppartråd försvunnit. Kommer vi att sakna stolparna när tung blötsnö eller stormfällda träd annars skulle ha brutit elförsörjningen....knappast? 
 
2011 05 05
Det som är mitt är mitt!
* Det som blåser av släpkärran när jag åker till återvinningsstationen är forfarande mitt när jag åker tillbaka samma väg.
 
* Hundbajspåsen, som jag "tappar" när jag rastar min hund, är fortfarande min när jag går samma väg nästa gång.
 
* De avskjutna nyårsraketerna som jag fyrade av på nyårsafton eller valborgsmässoafton är mina, även dagen därpå.
 
Småsaker, kan tyckas, men ändå en källa till irritation i vår fina, lantliga miljö.
 
 
2010 12 04
Vem vet vad om gångna vargavintrar?
 Jag flyttade till Närke 1974 och jag minns en snörik vinter under 70-talet Var det 76-77? Snömängden var dryga 120 cm och jag minns hur olik sig naturen var mellan Blankhult och Tomasboda, jag trodde jag hade åkt vilse! Under snösmältningen skars vägen av vid infarten till Orienterarvägen, där den mindre bäcken forsade som en Norrlandsälv. Spåren av detta var synliga i många år därefter. Jag tar gärna emot rapporter från Er som bebodde dessa trakter tidigare. Hur var 40-talsvintrarna i Närke? Vad är snörekordet? Lägsta uppmätta temperatur i Klockhammar?
 
2010 09 24
Rekordår för trattkantareller!
Det har kanske inte undgått de som vistas i skog och mark att det är ett rekordår för bl.a trattkantareller. Även rödgul och svart trumpetsamp finns i stora mängder. Ut och plocka innan frosten kommer! (trattkantareller kan dock plockas även efter hård frost)
Fortfarande hittar jag massor av "nyuppstigna" gula kantareller med god kvalitet.
Bild på rödgul trumpetsvamp, som jag betraktar som den allra godaste matsvampen, hittar ni här.
Tips: Där det växer blåsippor på våren, där hittar man ofta den rödgula trumpetsvampen.
 
 
 2010 08 04
Unika träd i Smedstorp
Om man tar en promenad över dalen via Bärplockarvägen, så kommer man upp till gården Smedstorp. Till höger om gården, mot bäckravinen finns ett unikt bestånd med enormt stora träd som sparats i generationer. Eftersom det är nära till bostad bör man fråga Stig om det går bra att få gå dit. Allemansrätten ger inte automatiskt tillträde inom syn-och höravstånd!
 
2009 11 14
Prisbelönt slåtteräng i Hyttebacken

Många av oss i bygden har nog klart för sig vem Evert i Hyttebacken är. Under hela sitt liv har han bott på föräldragården i Hyttebacken. Evert Eriksson, 79, är än idag en rask pojke, som gärna ställer upp på en guidad tur i omgivningarna av sitt hem. För några år sen fick han, tillsammans med brodern Henry, kommunens miljöpris för bevarandet av slåtterängen i Hyttebacken. Där finns blommor och andra örter som inte finns nån annanstans i länet. Ängen är numera klassad som Natura 2000-objekt. Varje sommar slår Evert stora delen av ängen med lie.

2009 07 21
Kulturslinga i Tomasboda
När min fru och jag besökte Tomasboda i början av juli, upptäckte vi att duktiga krafter i Föreningen Kilsbergsstugan har iordningställt en mycket intressant vandringsslinga med utgångspunkt från stugan.  Slingan är ungefär 2 km och tar kanske en dryg halvtimme att gå. Jag har varit i Tomasboda otaliga gånger, men aldrig vetat om allt det som slingan nu visar. Man kan se att mycket finns bevarat, bl. a en jordkällare som än i dag skulle kunna användas. Slingan är beskriven på ett detaljerat sätt och man kan ta med sig ett informationsblad som man läser medan man stannar till vid intressepunkterna.

En gång i tiden fanns 4 gårdar/torp i Tomasboda. Vem kan tro att man kunde försörja så många, där skogen idag har tagit tillbaka det mesta av det som en gång var åkrar, beteshagar och bebyggelse. Det som fascinerar mig mest är vallgatan, en stenmursomgärdad gata som må ha kostat mycket möda att bygga. Där gick boskapen till och från betet i skogen och man ville skydda besådd åkermark från hungriga komunnar. En ny grind i gammal stil har satts upp i vallgatan.

2009 01 26
Kort om Klockhammar
Klockhammar ligger i brytningen mellan slättbygden och Kilsbergen. Nyligen bildades ett naturreservat alldeles i anslutning till föreningens marker (Ullavi klint). Förhandlingarna med berörda markägare har varit en process över c:a 10 år och ännu återstår att teckna avtal med ett fåtal markägare. Reservatet är beläget så att det gränsar till det område som Sveaskog benämner Ekopark Kilsbergen och inrättades för skyddande av nyckel-biotoper och hotade arter. Sluttningarna SO Ullavi klint har ett mycket skyddsvärt bestånd av hasselsnok. Läs mer om Ekoparken